Nydam Børnehus
 

Sommerfesten 2018

Temaet for årets sommerfest var sang og bevægelse - en af personalets opgaver var at forklare hvorfor netop de valgte sange er gode for børn. Se vedhæftede historie.