Nydam Børnehus

Pædagogisk læreplan for Dagtilbuddet Dybbøl/Sundeved
Læreplanen er publiceret den 13. august 2017 til Alle i Nydam Børnehus

Vi arbejder med læreplaner ud fra den for området vedtagne overordnede læreplan, som er vedhæftet her som bilag.

Det er den vi tilrettelægger både hverdagens pædagogiske praksis og tema forløb efter.