Nydam Børnehus
 
Pædagogisk læreplan for Dagtilbuddet Dybbøl/Sundeved
Publiceret den 13. august 2017

Vi arbejder med læreplaner ud fra den for området vedtagne overordnede læreplan, som er vedhæftet her som bilag.

Det er den vi tilrettelægger både hverdagens pædagogiske praksis og tema forløb efter.