Nydam Børnehus
Nydam Børnehus
Velkommen til Nydam Børnehus

Nydam Børnehus er beliggende i Vester Sottrup i et livligt og dejligt miljø ved siden af Nydam Skole/SFO og sportsplads. Vi har gode fysiske rammer, der er mange kvadratmeter at boltre sig på, både ude og inde.

I Nydam Børnehus er pt. 77 børn og 12 fastansatte. I perioder har vi også Pædagogstuderende fra UC-syd og PA-elever fra SOSU-skolen.

Børnene er inddelt i 4 basisgrupper, med 2-3 personaler tilknyttet.  Der arbejdes med bestemte temaer ud fra de pædagogiske læreplaner. I den forbindelse foregår aktiviteterne enten i basisgrupperne, på tværs af grupperne eller aldersopdelt.

Dagplejen er også en del af Nydam Børnehus og I kan læse mere om dagplejen ved at gå ind på Sønderborg Kommunes hjemmeside og finde Dagplejen under Dagtilbudsområde Dybbøl/Sundeved.


Aktuelt
Vi fejre at børnehaven og dagplejen er blevet en enhed
Vi fejre at børnehaven og dagplejen er blevet en enhed
Vi fejre at børnehaven og dagplejen er blevet en enhed
Vi fejre at børnehaven og dagplejen er blevet en enhed
Vi fejre at børnehaven og dagplejen er blevet en enhed
Vi fejre at børnehaven og dagplejen er blevet en enhed

Dagplejen i vores del af Dybbøl/Sundeved området (Blans, Avnbøl, Ullerup og Vester Sottetrup) er fra 1. maj 2018 sammenlagt til et dagtilbud for børn fra 0-6 år, bestående af både dagpleje og børnehave.

Dette markerede vi i onsdags d. 30. maj med en hyggelig sammenkomst for børn og voksne.

Der blev hilst på hinanden, sunget og spist boller.