Nydam Børnehus
 

Sprogkanon

I vores Dagtilbud har vi udarbejdet en Sprogkanon fra o-6 år. Den består af en række bøger, sange og rim og remser, som børnene vil blive præsenteret for gennem deres dagpleje-  eller vuggestuetid og gennem deres børnehavetid. Den er med til at bygge bro og støtte børnenes overgange fra f.eks. dagpleje eller vuggestue til børnehave og igen senere til skole og SFO. 

F.eks. når vi i børnehaven modtager et barn fra Dagplejen, ved personalet hvilke sange, bøger mm. der er velkendt for barnet og kan gøre brug af dette materiale. Det er med til at sikre tryghed i overgangen.