Nydam Børnehus
 

Hent vigtig viden om sprogudvikling her:

 I Sønderborg Kommune er udarbejdet en sprog og læse strategi, som indeholder viden og vejledning om børns sprogudvikling til både forældre og personale.  Den fortæller også hvordan vi arbejder med sprogudvikling og om sprogvurderinger mm.

Besøg den på http://xn--snderborg-sprog-og-ls-y3b80b.dk/

Virker linket ikke skal du bare google Sønderborg sprog og læs - så kommer den frem