Nydam Børnehus
 

Tilsyn

Ifølge Dagtilbudstilbudsloven, Lov nr. 501 af 06.06.2007, Kapitel 1 § 5, skal

kommunen føre tilsyn med hvordan de kommunale opgaver løses. Tilsynet

omfatter både indholdet af tilbuddet og den måde opgaven udføres på.

 

 Formålet med tilsyn.

At sikre sig at børnene trives i dagplejen og udvikles. At udvikle et samarbejde med dagplejeren hvor man indgår som sparringspartner, konsulent og er med til at støtte og styrke dagplejerens kompetencer i det daglige arbejde.

 Hvor ofte kommer vi?

Som udgangspunkt prøver vi at kommer ca. hver 6 uge (her trækkes ferie og andet frihed fra). Ofte er det aftalt i forvejen, men vi skal også komme uanmeldt mindst en gang om året.

Tilsynsførende pædagog Sonja Ravn Hansen  kører vores i område.