Nydam Børnehus
 

Kontaktmøde

Inden barnet starter i dagplejen, holdes et informationsmøde hjemme hos dagplejeren i dennes åbningstid. På informationsmødet deltager dagplejeren, forældrene og den tilsynsførende pædagog.

På informationsmødet udfyldes stamkortet, hvorpå relevante oplysninger om barnet og familien skal fremgå, fx telefonnumre hjemme og på forældrenes arbejdsplads.

Desuden fortæller den tilsynsførende pædagog om dagplejen, fx legestuen, gæstedagplejeordningen, tavshedspligt, hvad forældrene skal medbringe i dagplejen m.m..

Dagplejeren fortæller om sin hverdag med børnene og forældrene fortæller om deres barns hverdag, hvordan barnet sover, spiser m.m., således at dagplejeren er bedst muligt rustet til at modtage barnet.