Nydam Børnehus
 

Dagplejen i vores del af Dybbøl/Sundeved området (Blans, Avnbøl, Ullerup og Vester Sottetrup) er fra 1. maj 2018 sammenlagt til et dagtilbud for børn fra 0-6 år, bestående af både dagpleje og børnehave.