Nydam Børnehus
 

Åbningstider

Ferie og lukkedage 2020

Ferielukning i 2020

Dybbøl Børnehus er ferieinstitution i uge 29, 30 og 31 for børn fra Nydam Børnehus, Børnehuset Alssund, Dybbølsten og Dybbøl Børnehus. Der er personale tilstede fra begge institutioner i disse uger. 


Lukkedage i 2020

  • Fredag d. 22 maj - (Dagen efter Kr. Himmelfartsdag)

    Fredag d. 5. juni (Grundlovsdag)

    Torsdag d. 24. december

    Onsdag d. 30. december

    Torsdag d. 31. december

Der etableres på lukkedagene alternativ pasning, dog ikke 5. juni og 24. december.