Nydam Børnehus
 

Vuggestue

Mariehønsene.

Dagens rytme:

Det er muligt at aflevere sit barn fra 6.15 hvor huset åbner. Personalet fra vuggestuen møder klokken 7.00 og åbner Mariehønsestuen.

I vuggestuen tilbyder vi børnene at spise formiddagsmad fra 8.15- 9.00. Børnene skiftes til at komme til bordet, det har vi valgt for at skabe en rolig og hyggelig ramme omkring måltidet. Sideløbende med formiddagsmåltidet vil der være en voksen på gulvet, der tager imod de børn der møder ind, samt er med til at danne rammen om den leg der foregår på stuen. 

I løbet af formiddagen er der forskellige planlagte aktiviteter. Vi vælger tit at inddele børnene i mindre grupper for at skabe ro og plads til fordybelse.

Omkring klokken 10.30 spiser vi frokost på stuen. Derefter puttes børnene og de sover så længe de har behov for.

Efterhånden som børnene vågner tilbyder vi eftermiddagsmad. Ligesom ved formiddagsmåltidet vil børnene skiftes til at komme til bordet.

Om eftermiddagen er der leg på stuen.

Klokken 16.00 lukker vuggestuen.

 

Nb.

-        Vi putter børnene efter behov. Har barnet behov for at sove 3 lure i løbet af dagen, så er det det behov vi følger. Af samme grund beder vi vores forældre registrere hvad tid de ca. afhenter deres børn – Vi vil gerne undgå at vi putter et barn, for at det kort efter skal vækkes igen. Vi tilbyder at børnene kan sove ude i krybber under vores halvtag eller inde på madrasser.

-        I skal selv medbringe al den mad børnene skal have at spise i løbet af dagen. Vi har en mikroovn på stuen, så vi har mulighed for at opvarme børnenes mad. Vi henviser til at i følger sundhedsstyrelsen anbefalinger for mad til småbørn. I samme henseende tilbyder vi mælk til børn over 1 år. Det er vigtigt at i gør os opmærksomme på hvis der er mad jeres barn ikke kan tåle.

-        Vi sørger for bleer, skumklude og lignende.

-        I skal medbringe skiftetøj, samt udetøj til al slags vejr. Husk at sætte navn i tøjet.

-        Bruger barnet sut eller bamse, vil vi gerne have at i medbringer disse.

 

 

Goddag og farvel

Børn og forældre skal altid hilse på et personale, både når de kommer og de går. Så vidt det er muligt, gerne et personale fra barnets egen gruppe. Dette for at vi har et overblik over hvilke børn der er kommet og fordi det er vigtigt at barnet føler sig velkommen og set.

Af sikkerhedsmæssige hensyn registrerer vi børnene. I skal altid give besked hvis barnet hentes af andre end forældrene.

 

Modtagelse af nye børn

Når vi ved at der begynder nye børn, sender vi et velkomstbrev ud til de nye forældre.

Familien skal kontakte os, for at vi kan planlægge et besøg. Her viser vi rundt i huset, fortæller om vores hverdag, hilser på børn og personale og vigtigst får snakket med barnet for at skabe den første trygge kontakt.

Det er vigtigt for os at børnene føler sig trygge på stuen og vi opfordrer derfor til at i som forældre tager jer tid til at barnet stille og roligt køres ind på stuen. Og så vidt det er muligt giver barnet korte dage i den første tid i vuggestuen. Dette for at det bliver en god oplevelse for barnet at starte i vuggestue.

Ved start på stuen skal i på NemBarn udfylde barnets kartotekskort. Her skal i give forskellige sundhedsdata samt tage stilling til om børnene må fotograferes, tage på tur o.l.

 

Sygdom

Syge børn skal have ekstra omsorg og pleje og helst af deres nærmeste. Syge børn kan som oftest ikke indgå i dagligdagens aktiviteter og de kan videregive sygdom til andre børn og personale. Derfor må syge børn ikke komme i huset. Er I i tvivl, er i velkommen til at kontakte os. Hvis barnet bliver syg når det er her i huset, vil vi kontakte jer, så barnet kan blive afhentet.

Vi vil meget gerne have besked ved sygdom, så vi evt. kan videregive besked om smittefare.

 

Fødselsdag

Børnenes fødselsdag er en særlig dag, som vi selvfølgelig gerne vil fejre på stuen. Vi hejser flaget, synger fødselsdagssang og vi laver en særlig fødselsdagskrone til barnet.

Hvis I vil have noget med til at ’dele ud’ opfordrer vi til at tænke i ’sunde fødselsdage’ og minimere sukkerforbruget.

I må gerne være med til at fejre barnet, så vil vi aftale på stuen om fejringen skal forgå til formiddags eller eftermiddagsmad.

 

Aktiviteter 

Overordnet arbejdes der efter loven om de styrkede pædagogiske læreplaner.

Aktiviteter planlægger vi ud fra læreplanstemaerne, hvad der optager børnene, traditioner i huset o.l. 

Vi ser det som vigtigt at børnene får tid og mulighed for fx at udfolde sig kreativt eller til at fordybe sig i en aktivitet. Derfor er det ikke nødvendigvis alle børn, som kommer igennem de samme aktiviteter. Ligesom det ikke nødvendigvis er alle børn, som kommer med, hvis vi vælger at tage på tur.

I løbet af dagen, gennem hverdagens rutiner, er der også mange læresituationer, som vi støtter og guider børnene i.

 

Selvhjulpenhed

Vi har meget fokus på at arbejde med børnenes selvhjulpenhed. Det er vigtigt at børnene lærer selv at være aktive og deltagende. Børn er nysgerrige af natur og vil rigtig gerne være med. De elsker når de udfordres (tilpas) og det er fantastisk at se et barns øjne lyse når der pludselig mestres noget nyt. Vi opfordrer til at I også tænker på dette derhjemme – for eksempel opfordrer børnene til selv at kravle op og ned fra stolen, være med til at tage tøj på og af, sidde på potte o.l. Selvfølgelig med fokus på barnets alder.

 

Samtaler

Vi tilbyder en samtale ca. 3 mdr. efter barnet er startet i vuggestuen samt kort inden barnet starter i børnehave. I 3 mdr. samtalen vil vi gensidigt fortælle om hvordan opstarten har været. Der vil blive fortalt om almen trivsel, hvordan barnet opleves socialt, motorisk, sprogligt mm.

Vi tilbyder endnu en samtale inden barnet starter i børnehave, hvor vi vil fortælle om ’hvor vi ser barnet’ og om hvad I kan arbejde med for at styrke barnet i børnehavestarten. 

Vi ønsker, at I som forældre skal føle jer trygge ved at aflevere jeres barn i vuggestuen. Vi samarbejder åbent og ærligt, ud fra vores værdier og ønsker at være i tæt dialog med jer om udvikling og trivsel vedrørende jeres barn.